Welkom bij de OBAN

Bedrijven die zich vestigen op het bedrijvenpark Apeldoorn Noord, gehuurd of in een eigen pand hebben zich gevestigd op het mooiste bedrijvenpark van Apeldoorn.

Deze bedrijven zijn verenigd in de OBAN, Ondernemersvereniging Bedrijvenpark Apeldoorn Noord.

De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de zakelijke belangen van de bedrijven die gevestigd zijn op het bedrijvenpark Apeldoorn-Noord. De vereniging probeert dit doel onder meer te bereiken door:
a.  het beleggen van contact- en informatiebijeenkomsten ten behoeve van de leden.
b.  het optreden en opkomen voor de belangen van de bedrijven ten aanzien van o.a. de gemeente Apeldoorn.

Wat doen wij zoal voor de leden:
– Collectieve (park)beveiliging

Het bestuur heeft met Vigilat Beveiliging een raamovereenkomst afgesloten voor collectieve beveiliging. Ieder lid betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Vigilat biedt alarmopvolging, hetgeen niet is verplicht. Het bestuur controleert of de afspraken worden nagekomen en onderhoudt contacten met Vigilat.

 Groenvoorzieningen, straatreiniging, onkruid- en gladheidbestrijding en toezicht op bewegwijzering
Het bestuur ziet toe dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd en vraagt uw medewerking eventuele problemen z.s.m. aan het secretariaat te melden, zodat actie kan worden ondernomen.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)
OBAN heeft inmiddels het certificaat KVO-B Continu Samenwerken gehaald. Met dit certificaat kun je mogelijk korting krijgen op je verzekeringspremie. Het Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar de samenwerking om de veiligheid te verbeteren al langer loopt. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, politie, brandweer en evt. andere partijen afspraken maken om overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade en daar profiteert iedereen van.