Collectief cameratoezicht op het Bedrijvenpark Apeldoorn Noord

Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord is beveiligd met behulp van camera’s. Op deze pagina worden enkele veelgestelde vragen beantwoord. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op: de contactgegevens staan onderaan.

Waarom is hier camerabewaking?

Het doel van de camera’s is het vergroten van de veiligheid op het bedrijvenpark voor de gebouwen, terreinen, goederen en personen. De camerabeelden worden opgenomen zodat deze na incidenten zoals inbraak of diefstal door de politie kunnen worden gebruikt om de dader snel op te kunnen sporen. De camerabewaking is onderdeel van een breed pakket aan beveiligingsmaatregelen.

Wie is verantwoordelijk voor de camera’s?

De camera’s zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van de Stichting Bedrijvenpark Apeldoorn Noord. Dit is de stichting waarin de ondernemers met elkaar samenwerken. Het cameraproject is mogelijk gemaakt door subsidies van de Rijksoverheid, de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn. De verantwoordelijkheid om aan de AVG te voldoen ligt volledig bij de Stichting, die de verwerkingsverantwoordelijke is voor de camerabeelden.

Wanneer worden er opnames gemaakt?

De camerabewaking is 24 uur per dag operationeel en de beelden worden continu opgeslagen.

Wat voor camera’s staan hier?

Circa twintig camera’s zijn geplaatst. Hiervan zijn er twee soorten, te weten de reguliere camera’s en speciale camera’s die zijn ontworpen om ook bij slecht weer, tegenlicht of duisternis kentekens te kunnen lezen.

Mogen deze camera’s ook de openbare weg filmen?

In een convenant met de gemeente is vastgelegd dat de ondernemers aan alle relevante wetgeving moeten voldoen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom is onder andere een analyse uitgevoerd om te beoordelen of het noodzakelijk is camerabewaking in te stellen. Er is gekeken naar de rechtmatigheid van de camera’s, de proportionaliteit en de subsidiariteit. Alles afwegende is het oordeel van de ondernemers dat het noodzakelijk is en daardoor rechtmatig om ook delen van de openbare weg te filmen. Dit alles is onderbouwd in een Data Protection Impact Assessment (DPIA) die ter informatie ook aan de gemeente ter beschikking is gesteld.

Hoe lang blijven de beelden bewaard?

De beelden van de reguliere camera’s worden 14 dagen bewaard, van de kentekencamera’s 28 dagen. Daarna worden alle beelden en kentekens automatisch gewist. Als aangifte wordt gedaan na deze bewaartermijn zijn de beelden of kentekens dus niet meer beschikbaar.

Kan ik de camerabeelden zien?

Nee: alleen de politie kan de camerabeelden bekijken. Ondernemers en anderen mogen de beelden niet zien. Als iemand het vermoeden heeft dat er mogelijk relevante camerabeelden zijn gemaakt van een strafbaar feit, kan een verzoek worden ingediend bij Vigilat om de beelden veilig te laten stellen. Maar alleen de politie mag de beelden zien. Voordat de politie de camerabeelden kan krijgen, moet er aangifte worden gedaan. Geen aangifte? Geen beelden!

Mag de politie de camerabeelden gebruiken?

Ja: de camerabeelden en kentekens kunnen aan de politie worden verstrekt na een strafbaar feit, zoals een inbraak of diefstal. Vigilat kan beelden zelf aan de politie geven na een aangifte door een ondernemer. Het is ook mogelijk dat de politie camerabeelden vordert. De beelden kunnen gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Hoe zit het met de privacy?

De camerabewaking voldoet aan de AVG. Er worden niet meer camera’s gebruikt dan noodzakelijk, de beelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en er wordt niet meer openbare weg in beeld gebracht dan noodzakelijk. De camerabeelden worden daarnaast uitstekend beveiligd, ook de verbindingen en de opslag zijn beveiligd. Alleen de politie mag de camerabeelden en kentekens gebruiken en alleen na strafbare feiten. Er is geen automatische gezichtsherkenning, biometrie of automatische besluitvorming.

Hoe kan ik mijn rechten als betrokkene uitoefenen?

Iedereen die in beeld is gekomen van een van de camera’s heeft een aantal rechten (Hoofdstuk 3 AVG). Deze rechten kunt u uitoefenen door een verzoek in te dienen via info@vigilat.nl. Geef daarbij aan welk recht u precies wilt uitoefenen (inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid, e.d.). Geef ook aan waar en wanneer u precies in beeld was.

Is uw vraag niet beantwoord?

Neem dan contact op met het secretariaat van de OBAN via 06 24710231 of per mail via secretariaat@obanapeldoorn.nl.