Collectieve beveiliging

OBAN heeft ­met Vigilat Beveiliging een raamovereenkomst afgesloten voor collectieve parkbeveiliging. Ie­der lid betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Het bestuur controleert of de afspraken worden nagekomen en onderhoudt contacten met Vigilat. Dick van Huffelen van Vigilat neemt deel aan de werkgroep KVO-B en bespreekt ieder kwartaal de bijzonderheden met alle aangesloten partijen.

Zeven dagen in de week wordt iedere nacht het park onafgebroken beveiligd!