do

11 apr

Aftrap OBAN-energieproject op 11 april – BE THERE!

12:00event

Zien we jou vanmiddag?

Heb jij je al aangemeld voor de aftrap van het OBAN-energieproject op 11 april a.s? Kom alles te weten over de onafhankelijke scan die wij leden van de OBAN aanbieden! Wist je al dat je met die scan in 1 keer kan voldoen aan de informatieplicht die ingaat op 1 juli? Meld je hieronder aan en mis het niet!

Uit de OBAN-enquête van vorig jaar is gebleken dat de leden in 2019 graag zouden zien dat het bestuur het thema Energie oppakt. Vanuit het bestuur is hiervoor een projectteam samengesteld die aan de slag is gegaan met het vormgeven van dit thema vs Bedrijvenpark Apeldoorn Noord.

Het projectteam heeft gebrainstormd over de wijze waarop de OBAN van meerwaarde kan zijn voor de leden m.b.t. dit thema. Daarbij is besloten dat we de leden op een laagdrempelige maar vooral zinvolle manier willen ondersteunen bij het in kaart brengen van de energiestatus van de bedrijfsgebouwen van onze leden. Om dit goed vorm te geven is Han Meurs, energieregisseur gemeente Apeldoorn, benaderd om met ons mee te denken. Daarna hebben we ook contact gezocht met OVIJ zodat we ook de wet- en regelgeving rondom dit onderwerp niet uit het oog verliezen.

Gezamenlijk zijn we van mening dat we een eerste stap moeten zetten door het aanbieden van een betaalbare, onafhankelijke energiescan zodat we duidelijk in beeld hebben wat de energiestatus is per gebouw. Aansluitend kunnen we dan wellicht collectieve vervolgacties opzetten.

Voor deze scan zijn we in gesprek gekomen met het Apeldoornse bedrijf CFP. CFP biedt een onafhankelijke energiescan aan voor bedrijven. Met deze scan wordt duidelijk wat er nog aan energiebesparende maatregelen te realiseren is en brengt in kaart wat er misschien al uitgevoerd is. Indien gewenst kan dit ook gemeld worden zodat u ook direct voldoet aan de informatieplicht die ingaat op 1 juli a.s. 

Op donderdag 11 april a.s. presenteren wij u graag onze plannen over het energieproject in het algemeen en de energiescan in het bijzonder. Om 12.00 uur bent u van harte welkom in het Ondernemershuis aan de Vlijtseweg 144 te Apeldoorn. Onder het genot van een broodje zal Han Meurs het energieproject nader toelichten, presenteert CFP de scan en zal de OVIJ een toelichting geven op de aanstaande wet- en regelgeving*.

Wij stellen uw komst zeer op prijs! Laat hieronder weten of u aanwezig bent bij de aftrap van het OBAN-Energieproject.

 

* Energiebesparing is een belangrijke stap in de energietransitie bij bedrijven. Daarom is opgenomen in de Wet milieubeheer dat bedrijven alle maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn, moeten treffen. Om aan te geven welke maatregelen hieronder vallen, is er per branche een erkende maatregelenlijst (EML) opgesteld. Hierop wordt gehandhaafd door de Omgevingsdienst, namens de gemeente. Per 1 juli dit jaar komt daar een informatieplicht bij: bedrijven dienen via een landelijk e-loket gemeld te hebben welke maatregelen uit de EML ze hebben getroffen.

Het Ondernemershuis, Vlijtseweg 144 (Zwitsal, ingang Noord, het witte gebouw achter Tim Koldenhof)