ma

6 jul

Gratis webinar over zonnepanelen op bedrijfsdaken

15:00event

Op 6 juli verzorgt de Taskforce Zonne-energie een gratis webinar over zonnepanelen op bedrijfsdaken en hoe de SDE++ subsidie daarbij kan helpen. Bedrijven en instellingen kunnen de subsidie aanvragen van 29 september tot en met 22 oktober. In totaal is er €5 miljard beschikbaar.

De SDE++ subsidie is de opvolger van de oude SDE+ subsidie. Bedrijven en instellingen die willen investeren in CO2 reducerende technieken of hernieuwbare-energieproductie, waaronder zonne-energie, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie.

Gratis webinar voor zonne-energie

Met het webinar wil de Taskforce bedrijven en instellingen helpen om de eerste stap te maken. “Zonnepanelen zijn nog steeds een goede manier om het bedrijfspand te verduurzamen en je bespaart direct op de energierekening”, aldus Anne ten Brummelhuis van de Taskforce Zonne-energie. “Met regelingen zoals de SDE++ subsidie wordt dit ook nog eens heel gunstig gemaakt. In het webinar leggen we uit wat de eerste stappen zijn om aan de slag te gaan met zonne-energie en hoe de SDE++ subsidie daarbij kan helpen”.

Aanmelden voor het webinar kan via de aanmeldpagina.

SDE++ subsidie

Niet alle systemen voor duurzame energie zijn al rendabel. Om de CO2 uitstoot te verminderen en de klimaatdoelen van 2030 te halen, wil de overheid juist het gebruik van deze technieken stimuleren. Daarom is de SDE++ regeling in het leven geroepen.

Volgens de Taskforce Zonne-energie is het om de klimaatdoelen te halen belangrijk dat ook grote daken waar mogelijk worden voorzien van zonnepanelen. “Er zijn nog steeds veel grote daken onbenut. Als Taskforce Zonne-energie helpen we bedrijven en instellingen graag om in beeld te brengen wat mogelijk is. Zeker in tijd van corona vinden we het belangrijk om te ontzorgen”.

> Meer over de nieuwe SDE++ subsidie is te vinden op de website van de Taskforce Zonne-energie.

Nadruk op CO2 reductie

Het grootste verschil in de nieuwe regeling, is de toevoeging van CO2-reducerende technologieën. Vanaf het najaar van 2020 worden onder andere aquathermie, geothermie en warmtepompen toegevoegd aan de lijst met technieken waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Minister Wiebes van economische zaken en klimaat sluit niet uit dat deze lijst in de toekomst verder wordt uitgebreid met nieuwe technieken.

Taskforce Zonne-energie

De Taskforce Zonne-energie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel is een initiatief van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. De gemeenten willen duurzame energie stimuleren. Via de Taskforce Zonne-energie kunnen bedrijven en instellingen kosteloos advies ontvangen bij zonne-energieprojecten.

Webinar, u ontvangt een inlogcode na aanmelding.