di

2 jul

Samenwerking Onderwijs, Ondernemers en Overheid in de Techniek: NewTechPark Apeldoorn

17:00event

NewTechPark Apeldoorn ontstaat uit de doelstelling dat: “meer mensen kiezen voor techniek en een baan in de techniek”.  Met dat doel voor ogen waren we 12 maart jl. met meer dan 100 vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn bijeen in Area055 op het Zwitsal terrein. (Meer info zie link op www.ondernemen055.nl). Wij hebben met elkaar vastgesteld dat er op het terrein onderwijs & techniek in Apeldoorn veel mooie initiatieven en activiteiten zijn, maar dat er ook sprake is van een versnipperde aanpak. Het kan en moet beter; het moet aantrekkelijk zijn en de draagkracht moet versterkt worden door een veel bredere deelname van bedrijven, onderwijs en overheid aan de initiatieven. Conclusie: de initiatieven en activiteiten zoveel mogelijk samenbrengen op 1 plek en werken vanuit 1 agenda: NewTechPark Apeldoorn.

De afgelopen periode hebben we met een groep van samenbrengers’ (Jaap Fluit, Gerjan van Dijken, Pieter Mulder, Jacob Brobbel, Roelof de Graaf, Fred Berends en Luc Pennings) gewerkt aan het plan NewTechPark Apeldoorn gesteund door een grote groep van 40 bedrijven en onderwijsinstellingen. Begin mei hebben we jullie hierover tussentijds teruggekoppeld (zie ook link). Graag presenteren we, zoals afgesproken, op 2 juli het plan.

Uitnodiging voor de bijeenkomst op 2 juli 

Namens de ‘Samenbrengers’ nodigen wij u uit op 2 juli 2019 voor de presentatie van NewTechPark Apeldoorn waarbij commitment en draagvlak gevraagd zal worden om mee te doen.

Aanmelden voor de bijeenkomst

We horen graag of u bij deze bijeenkomst bent. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar bedrijvencontactpunt@apeldoorn.nl

Wie

Bedrijven in de Maak- ,Techniek en IT sector, alle onderwijsinstellingen (PO, VO, VMBO, MBO, HBO en Universiteit) en overheid

Wanneer

2 juli  2019, van 17.00 – 19.00 uur (Gezien het tijdstip zorgen wij voor wat te eten).

Waar

AREA055 op Zwitsal Apeldoorn (Adres: Vlijtseweg 148 Apeldoorn, ingang Zwitsal Noord)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de bijeenkomst? Dan kunt u contact opnemen met David Beij via d.beij@apeldoorn.nl of 06-51144710 

AREA055 op Zwitsal Apeldoorn (Adres: Vlijtseweg 148 Apeldoorn, ingang Zwitsal Noord)