€ 50.000,- extra beschikbaar in verband met de Coronacrisis

Geplaatst op dinsdag 16 juninieuws

Ondernemen is de 1,5 meter samenleving is een grote uitdaging. Het vraagt om een grote dosis creativiteit en inventiviteit om zaken te (blijven) doen met elkaar. Juist die creativiteit willen gemeente en de economische alliantie – waar de BKA onderdeel vanuit maakt – ondersteunen en aanjagen door eenmalig € 50.000,- extra budget tot de beschikking te stellen voor initiatieven en collectieven die de impact van de coronacrisis op onze lokale economie beperken.

Heb jij een (collectief) project of initiatief waarbij ondernemend Apeldoorn geholpen is tijdens de coronacrisis? Dan kan je tot maximaal € 5.000,- per project of initiatief aanjaaggeld ontvangen om het te realiseren of uit te breiden. Het aanjaaggeld komt uiteraard ten goede aan de doelen in het project en worden op kort termijn uitgevoerd om ondernemers – juist nu – te ondersteunen.

Gewoon doen!
Neem contact op met Loes Klanderman – via doen@ondernemen055.nl – om een aanvraag in te dienen voor extra ondersteuning tijdens de coronacrisis. Vermeld in de mail om welk initiatief of project het gaat, welke partijen betrokken zijn en de gewenste financiering.

Maar aan wat voor een initiatieven en projecten moet je dan denken? Een tweetal voorbeelden op de rij:
– De winkeliersvereniging van Winkelcentrum Eglantier heeft extra sfeer aangebracht in het winkelcentrum om de wijkcentra levendig te houden en de winkelervaring van consumenten te verbeteren tijdens de coronacrisis.
– Saxion, Aventus en VNO-NCW Stedendriehoek hebben de handen ineen geslagen met het initiatief ‘hoe overleeft mijn business de coronacrisis?’ voor bedrijven in de Stedendriehoek die door de coronacrisis in de problemen komen. Multidisciplinaire studententeams zullen ondernemers in onze regio helpen om na te denken of- en hoe zij in de huidige omstandigheden kunnen overleven en op welke wijze zij hun bedrijfsvoering moeten transformeren. Het mes snijdt aan twee kanten: bedrijven krijgen beschikking over extra creativiteit en executiekracht, terwijl dit studenten de mogelijkheid biedt op een vervangende opdracht voor weggevallen (afstudeer)stages.

Uitvoeringsagenda Economie Apeldoorn 2017-2022
Met de Uitvoeringsagenda Economie Apeldoorn 2017-2022 maken gemeente, bedrijfsleven en onderwijs in Apeldoorn zich hard voor een sterk economisch- en vestigingsklimaat in Apeldoorn. De Economische Alliantie Apeldoorn ondersteunt projecten en initiatieven die een bijdrage leveren aan een excellent vestigingsklimaat, het versterken van de arbeidsmarkt of het versnellen van verduurzaming. Initiatieven kunnen ondersteuning krijgen in netwerk, publiciteit via Ondernemen055 kanalen, lobby werkzaamheden en-/of een kleine financiële bijdrage bij de startfase van het project. In aanmerking komen voor financiële ondersteuning? Vul dan nu samen met je partners een projectaanvraag in.