Stand van zaken verkeersmaatregelen Zevenhuizen Zuidbroek en afsluiting Laan van de Dierenriem

Geplaatst op dinsdag 10 septembernieuws

Eerder heeft het college besloten om drie hoofdentrees voor de wijk te realiseren. Daarnaast om maatregelen te treffen om doorgaand verkeer door de wijk te voorkomen.

Op de Laan van Zevenhuizen is recent een groene golf ingesteld waardoor het autoverkeer via de hoofdwegenstructuur goed en vlot verschillende bestemmingen (woonwijken en bedrijvenparken) kan bereiken. 

Daarnaast zijn er extra maatregelen gepland om doorgaand (sluip)verkeer door de wijk tegen te gaan waaronder een gedeeltelijke afsluiting van de Laan van de Dierenriem, op de grens tussen het woongebied en het bedrijvenpark Apeldoorn Noord, op maandag t/m zaterdag van 06.00 – 08.00 uur en 16.00 – 18.00 uur. 

Deze afsluiting is vooral bedoeld om werkverkeer met de bestemming Apeldoorn Noord via de Laan van Zevenhuizen te laten rijden en niet door de wijk. De afsluiting wordt vormgegeven door automatisch beweegbare palen, bebording en bijbehorende verkeerslichten, zoals die nu in de busbaan staan. Hulpdiensten kunnen de palen op afstand bedienen, om deze in geval van nood te passeren. Overdag zijn de bedrijven vanuit de wijk bereikbaar. Zo gaat de afsluiting van de Laan van de Dierenriem eruit zien

Om het plan uit te kunnen voeren, moet de gemeente verschillende procedures doorlopen: het nemen van verkeersbesluiten, het verlenen van vergunningen en het aanpassen van het bestemmingsplan. Deze trajecten hebben verschillende doorlooptijden. Daarom heeft de gemeenteraad in december 2018 besloten om deze trajecten gebundeld op te pakken.

Wat gebeurt er nu?

Direct na de zomervakantie (in september) zijn de voorstellen klaar. Dat betekent dat u als belanghebbende vanaf dat moment uw mening kunt geven over de voorstellen. Dat heet: een zienswijze indienen. Dat kunt u doen door een reactie te sturen naar de gemeente. Dat kan gedurende 6 weken. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u bij de Raad van State in beroep gaan tegen dit besluit, als u eerder ook een zienswijze heeft ingediend.

Heeft u nog vragen?

De gemeente heeft de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Ook kunt u bellen met het gemeentenummer 14 055 (menukeuze 6), of een mail sturen naar zevenhuizenzuidbroek@apeldoorn.nl. Op https://www.apeldoorn.nl/zevenhuizenzuidbroek  kunt u de plannen bekijken.