Verkeerslicht Oost Veluweweg bij op- en afrit A50

Geplaatst op donderdag 15 februarinieuws

De gemeente Apeldoorn start op 21 februari 2024 met de voorbereidingen op de Oost Veluweweg om een verkeerslicht te plaatsen. Naar verwachting wordt het verkeerslicht op 28 februari 2024 in gebruik genomen. De werkzaamheden zullen met name in de avond/nacht plaats vinden en zullen weinig tot geen overlast geven.

De OBAN heeft zich richting de gemeente Apeldoorn sterk gemaakt voor maatregelen om de verkeersveiligheid op dit punt te verbeteren. De opening van de tunnel aan de Laan van Osseveld in mei 2023 heeft niet voor de gehoopte vermindering van verkeer/ongevallen geleid. Het blijft in de spits nog steeds moeilijk voor (vracht)verkeer om de snelweg op te rijden. De gemeente is daarop in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat. Helaas bleek Rijkswaterstaat geen voorstander van een verkeersmaatregel uit belang van doorstroming van de A50 van en naar Arnhem. Uiteindelijk is besloten om een pilot met een semi permanent verkeerslicht voor één jaar uit te voeren om te kijken naar de effecten op de doorstroming van de A50. Randvoorwaarde is dat er geen noemenswaardige verslechterende effecten op de A50 mogen ontstaan. Rijkswaterstaat monitort daarbij de doorstromingseffecten op de A50 en de gemeente het ongevallenbeeld en de verkeersafwikkeling op de Oost-Veluweweg.